Politica de confidențialitate

S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. ține la confidențialitatea informațiilor vizitatorilor site-ului nostru și a persoanelor ale căror informații personale le primim prin utilizarea depunerilor de formulare și a altor servicii conexe. Această politică de confidențialitate explică modul în care colectăm informațiile personale prin intermediul site-ului nostru și modul în care le procesăm. Aceasta politică de confidențialitate descrie, de asemenea, colectarea și utilizarea informațiilor cu caracter personal în numele clienților care se abonează la platforma noastră.

Aceasta politică de confidențialitate se aplică și în cazul informațiilor personale pe care le colectăm prin alte mijloace și pe care le adăugăm la informațiile personale colectate prin operarea și livrarea serviciilor și a produselor noastre.

Protecția datelor cu caracter personal este reglementată în România de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului 2016/679/UE  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată, S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care sunt furnizate.

Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul „Detaliile Contului meu”. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Temeiurile și scopurile prelucrării de date personale:

S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. va colecta datele personale numai pentru scopuri specifice (dacă exista acordul Clientului, dacă este necesar pentru executarea Contractului, dacă exista o obligație legală)

S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. prelucrează datele personale ale Clientului:

 • în calitate de vizitator pe website-ul S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. în calitate de client al produselor și serviciilor S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. în calitate de participant la programul de loialitate si fidelizare;
 • în scopul de a oferi cele mai bune oferte și produse sau pentru a verifica eligibilitatea Clientului pentru oferte îmbunătățite.

Până la momentul înregistrării unei cereri de opoziție, S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. va prelucra datele personale ale Clientului, iar soluționarea cererii se va face în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic și practic.

Scopul colectării datelor este:

 • informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și sau serviciile achiziționate;
 • trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail);
 • de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul clientului/cumpărătorului;
 • crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice fără crearea de profiluri individuale;
 • răspunde întrebărilor pentru a onora cererile sau comenzile Clientului;
 • înregistrează cererea Clientului;
 • efectuază orice alte operațiuni necesare pentru furnizarea serviciilor și produselor S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. în relație cu Clientul pentru a personaliza experiența din mediul online S.C. Cafea Gustoasă S.R.L.
 • pentru a crea și menține conturile de Client;
 • pentru administrarea oricăror programe de fidelizare ale persoanelor, asociate contului de Client;
 • pentru a asigura protecția necesară, identificarea și prevenirea fraudelor și altor tipuri de infracțiuni, reclamațiilor și altor obligații și pentru a respecta legislația aplicabilă;
 • pentru a îmbunătăți produsele și serviciile S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. prin evaluarea numărului de utilizatori care accesează sau utilizează produsele și serviciile S.C. Cafea Gustoasă S.R.L., care sunt caracteristicile produselor și serviciilor care prezintă cel mai mult interes pentru clienți, care sunt tipurile de oferte pe care clienții și le doresc și modul în care funcționează produsele și serviciile online din punct de vedere tehnic.

Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege:

 • Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. că prelucrăm sau nu datele, iar dacă da, să oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate.
 • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că se pot  primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte.
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că există dreptul să îți ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați  retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea, în cazul în care S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă sunt solicitate pentru apărarea unui drept în instanță, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Fundac Nicolae Bălcescu 2, Demisol, Iași, jud. Iași, vă puteți exercita  dreptul de intervenție asupra datelor după caz, acest drept îl puteți exercita și prin intermediul e-mail-ului trimițând cererea redactată în format electronic pe adresa de e-mail: prajitorul@gmail.com după cum urmează:

 •  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 și a Regulamentului 2016/679/UE  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 și a  Regulamentului 2016/679/UE pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:

Nu este necesar sa aveți un cont la noi, însă recomandăm din plin acest lucru pentru a fi la zi cu ultimele noastre oferte și produse.

În utilizarea serviciului, dumneavoastră sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, așa cum sunt acestea specificate și sunteți de acord să furnizați aceste informații corect și complet.

În situația în care considerăm că această obligație nu este respectată de către dumneavoastră, ne rezervăm dreptul să vă blocăm accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nici o notificare prealabilă.

De asemenea, S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul său.

S.C. Cafea Gustoasă S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, însă nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul S.C. Cafea Gustoasă S.R.L.